Pełen asortyment znajdziesz w naszym salonie na ul. Głogowskiej 221 w Poznaniu

Płytki Łazienkowe

Poradnik

Zakup

Zakup

Jaką ilość płytek należy zamówić? 


Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie, należy:

  • znać wymiary powierzchni, na której mają zostać ułożone płytki; 
  • ustalić technikę i plan ułożenia płytek przylegającymi do siebie "na styk" lub z kilkumilimetrową spoiną pomiędzy płytkami; ze spoinami ciągłymi lub asymetrycznymi, w układzie równoległym, czy przekątniowym). 


Mając na względzie, że: 

  • nawet wśród materiału pierwszego gatunku mogą zdarzyć się płytki wadliwe (oficjalne normy dopuszczają 5% wadliwych płytek); 
  • niektóre płytki będą wymagały przycinania, w niektórych koniecznie będzie wycięcie otworów, w związku czym należy założyć pewien poziom strat. Straty te uzależnione są od charakterystyki powierzchni, na której układane będą płytki, a w szczególności jej nieregularnych kształtów, jak również od przyjętej techniki układania płytek (przykładowo, układanie płytek w układzie przekątniowym pociąga ze sobą większe straty niż w przypadku płytek w układzie równoległym). 
  • ważne jest, aby po zakończeniu układania płytek, zachować pewien zapas (do ewentualnych uzupełnień i napraw lub celem posiadania reprezentatywnej próby materiału w przypadku reklamacji). Zaleca się zatem około 10%-15% płytek więcej w stosunku do zmierzonych powierzchni, na których mają zostać ułożone płytki. 
     


ODCIEŃ: tonacja barwa, która charakteryzuje daną partię płytek. 


Technologia produkcji stosowana na skalę przemysłową praktycznie nie daje możliwości uzyskania całkowicie jednolitej barwy wszystkich płytek. Mogą więc występować pewne nieznaczone różnice w tonacji - które ujawniają się wyłącznie po ułożeniu płytek (identycznych pod każdym innym względem) obok siebie. Z tego powodu, po zakończeniu procesu produkcyjnego, ale przed przystąpieniem do pakowania płytek, przewidziana została faza selekcji, która poza wyeliminowaniem wadliwych płytek, ma również na celu grupowanie płytek w jednorodne klasy według odcienia. W wielu przypadkach odcień oznaczany jest literą alfabetu i oznaczany, w postaci stempla, na opakowaniu (na przykład: odcień A, odcień B). 


KALIBER: jest to "wymiar produkcyjny" płytek. Płytki po wypaleniu mogą w niewielkim stopniu się różnić wymiarami. Również w tym przypadku, płytki są selekcjonowane w partie o tym samym kalibrze, zgodnie z tolerancjami ustalonymi przez obowiązujące normy. Na opakowaniu podawana jest zarówno wartość kalibru określająca partię produkcyjną jak też wymiar nominalny: 20x20 cm (W 198mmx198mm) gdzie 198mm to właśnie wymiar produkcyjny lub 20x20 cm - Kaliber 01. 


Odcień i kaliber są również zwyczajowo zapisywane w dokumentach przewozowych i księgowych (list przewozowy i faktura). 


Konieczne jest sprawdzanie jednorodności dostarczonych płytek. płytki tego samego rodzaju, posiadające różny odcień i kaliber, uznawane są za produkty różne, a zatem nienadające się do wyłożenia tej samej powierzchni. 


Jeżeli rodzaj i wymiary powierzchni przeznaczonej pod układanie płytek pozwalają na użycie partii różniących się między sobą ze względu na odcień i kaliber, konieczne jest rozdzielanie poszczególnych partii i składowanie ich oddzielnie w miejscu pracy, celem uniknięcia ich wymieszania. Płytki mogą być szkliwione lub nieszkliwione: 


płytki szkliwione pokryte są szkliwem. Które nadaje im istotne walory estetyczne (kolor, połysk, dekoracje, odcienie itp.) oraz właściwości techniczne (twardość, nieprzepuszczalność dla wody, itp.). Wszystkie właściwości zarówno techniczne, jak i estetyczne, uzależnione są od rodzaju szkliwa i mogą wykazywać zasadnicze różnice, płytki nieszkliwione są w zasadzie jednorodne na całej swojej grubości, bez jakichkolwiek nieciągłości i zazwyczaj bez dekoracji i wzorów. 
 


powrót