Pełen asortyment znajdziesz w naszym salonie na ul. Głogowskiej 221 w Poznaniu

Płytki Łazienkowe

Poradnik

Dobór płytek w zależności od przeznaczenia

Dobór płytek w zależności od przeznaczenia

Istnieją płytki do wszystkich zastosowań i do wszystkich obiektów, ale nie ma typu czy produktu, o którym można by powiedzieć, że nadaje się do dowolnego zastosowania i dla dowolnego obiektu. Nie można wybierać przypadkowo, należy wybierać w sposób przemyślany i odpowiedzialny. 


Wyboru należy dokonać: 

  • biorąc pod uwagę rodzaj obiektu, w którym płytki będą użyte. 
  • uwzględniając specyficzną funkcje estetyczną i techniczną którą będą musiały spełniać płytki. 

Z estetycznego punktu widzenia dobór płytek musi być dopasowany do umeblowania, kolorów pomieszczenia, jego kształtów, wymiarów, przeznaczenia, oświetlenia, itd. 


Poruszamy się więc w obszarze osobistych upodobań i mody, dla tego trudno jest - i chyba mieszkanie - ustalać tutaj jakiekolwiek reguły.

 
Z technicznego punktu widzenia wybór powinien być dokonany z uwzględnieniem podstawowej reguły: 


Płytki muszą posiadać właściwości techniczne i cechy odpowiednie do oddziaływań (mechanicznych, chemicznych, termicznych, itd.), którym najprawdopodobniej będą poddane w konkretnym pomieszczeniu lub obiekcie. Innymi słowy, im silniejsze są przewidywane oddziaływania, tym lepsze muszą być właściwości i parametry płytek. I na odwrót.

 
UWAGA 


Kryterium to jest bardzo proste i bez wątpienia wszyscy mogą się z nim zgodzić. Czasami, jednakże nadgorliwości lub być może pewne niezrozumienie bądź pomieszanie pojęć "parametry" i "jakość" może doprowadzić użytkownika do skupiania uwagi i zainteresowania na produktach o wyższych parametrach, i użycia ich również w pomieszczeniach, gdzie takie walory nie są potrzebne ani wykorzystywane. Należy tutaj wyjaśnić wybór płytek powinien być poprawny technicznie, ale i uzasadniony techniczno-ekonomicznie, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów estetycznych. Wybór płytek nieodpornych na mróz dla wyłożenia tarasu w domu w górach to decyzja bez wątpienia błędna, ale wybór płytek mrozoodpornych do sypialni, na zasadzie podporządkowania decyzji tej konkretnej właściwości, jest równie nieuzasadniony. płytki o gorszych parametrach technicznych nie są przez to samo mniej "dobre", tzn. niższej jakości: mają tylko inny obszar zastosowań.

 
Przedstawimy teraz kilka przykładów zastosowania tego kryterium. Najpierw należy rozważyć, w których pomieszczeniach mieszkania płytki ceramiczne mogą znaleźć odpowiednie zastosowanie - i określić dla których z nich należy zwrócić szczególną uwagę w fazie wyboru, poza walorami estetycznymi na właściwości techniczne płytek. 


Podamy następnie kilka wskazówek odnośnie wyboru płytek na posadzki w obiektach użyteczności publicznej i obiektach przemysłowych, w celu lepszego wyjaśnienia ścisłego związku, jaki powinien zachodzić między właściwościami płytek i przewidywanymi warunkami ich użytkowania. 


MIESZKANIE PRYWATNE 

 

  • Posadzka holu wejściowego 

Warunki użytkowania i istniejące obciążenia są od charakterystyki samego mieszkania. Ruch pieszy w holu należy do najbardziej intensywnych w całym mieszkaniu, ale warunki ścierania posadzki mogą być różne, zależnie od tego, czy mieszkanie znajduje się np. na piątym piętrze bloku osiedlowego (w tym przypadku osoba wchodząca miała możliwość po drodze oczyścić sobie dostarczenie podeszwy butów), czy na parterze domku jednorodzinnego, otoczonego ogrodem, z bezpośrednim wejściem z dworu, co oznacza wnoszenie na butach żwiru i piasku. W tym ostatnim przypadku obciążenie ścierające jest znaczenie wyższe niż w poprzednim, dlatego należy ukierunkować wybór na płytki o większej odporności na ścieranie. 


Tak czy inaczej nie należy ograniczać uwagi tylko do klasy PEI (dla płytek szkliwionych), ale koniecznie jest również uwzględnienie innych właściwości powierzchniowych (twardość, odporność na zaplamienie, odporność chemiczną, łatwość czyszczenia - wszystkie właściwości w pewnym stopniu związanych z powierzchnią zawartą i odporną), biorąc pod uwagę także możliwy wpływ na zachowanie się powierzchni pokrytych płytkami ze strony innych parametrów. 

 

  • Posadzka i okładzina ścienna w łazience  

Posadzka i pokrycie ścian łazienki narażone są na kontakt z czynnikami chemicznymi i plamiącymi (np. środkami higieny osobistej, kosmetykami, perfumami itd.) i muszą stwarzać możliwość dokładnego oczyszczenia i odkażenia przez użycie detergentów posiadających pewną aktywność chemiczną. Wybór należy zatem ukierunkować na płytki o wysokich właściwościach chemicznych (a w szczególności odpornych na zalanie kwasów i zasad). 

 

  • Posadzka i okładzina ścienna w kuchni 

Posadzka w kuchni jest chyba najbardziej ze wszystkich pomieszczeń narażona na obciążenia. Wybór należy ukierunkować na płytki o szczególnie wysokich właściwościach powierzchniowych mechanicznych i chemicznych. Okładzina ścienna jest oczywiście mało mechaniczne (po ścianach się nie chodzi...), ale pozostają wysokie obciążenia chemiczne, związane zarówno ze środkami spożywczymi, jak i detergentami. Ważne jest zatem, aby wybrać płytki posiadające wysokie właściwości chemiczne.

 

  • Posadzki i okładziny ścienne na zewnątrz budynku 

Należy wybierać płytki o deklarowanej i poświadczonej certyfikatem mrozoodporności. Z reguły są płytki prasowane, o malej nasiąkliwości wodnej, szkliwione albo nieszkliwione (gres porceljanowy lub czerwony), lub płytki ciągnione (klinker, cotto). 


POSADZKA NIE W MIESZKANIU PRYWATNYM 

 

  • Posadzka w obiekcie użyteczności publicznej 

Zazwyczaj podlega dosyć dużym obciążeniom mechanicznymi chemicznym powierzchniowym. Wymagania estetyczne są też ważne (ważniejsze niż w pomieszczeniu przemysłowym). Należy ukierunkować wybór na płytki szkliwione lub nieszkliwione o wysokiej twardości, wysokiej odporności na ścierania, odporności na zaplamienia i wpływy chemiczne. Zaleca się ostrożność w stosowaniu płytek szkliwionych błyszczących, zwłaszcza, kiedy wejście odbywa się bezpośrednio z dworu i występuje duża obecność brudu o właściwościach ściernych wnoszonego przez gości na butach: występuje ryzyko szybkiego zmatowienia powierzchni. 

 

  • Posadzka w zakładzie przemysłowym  

Bardzo duże obciążenia (obecność pojazdów, ciężkich urządzeń, narzędzi), powierzchniowe obciążenia mechaniczne (ruch osób i środków transportu, występowanie brudu ściernego), obciążenie chemiczne (obecność i ściekanie na posadzkę agresywnych substancji chemicznych. Do wspomnianych obciążeń należy dodać jeszcze wymogi w zakresie bezpieczeństwa (ryzyko poślizgnięcia się które wzrasta w związku z mniej lub bardziej stalą obecności płynów na posadzce). 
Płytki musi być bardzo odporne na ścieranie i wpływ czynników chemicznych, a ich powierzchnia powinna być twarda i ścisła, by ograniczyć penetrację brudu, ułatwić czyszczenie i utrzymanie higieny. 
 


powrót