Pełen asortyment znajdziesz w naszym salonie na ul. Głogowskiej 221 w Poznaniu

Płytki Łazienkowe

Poradnik

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna płytki jest dokumentem, który zaświadcza, jakie dana płytka posiada właściwości i która dla każdej z tych właściwości podaje odpowiednią wartość. Dla każdej dostawy sprzedawca (producent) musi posiadać jedno lub kilka zaświadczeń o przeprowadzeniu testów, wydane przez właściwą instytucje (Centro Ceramico), w których podane są wartości poszczególnych parametrów. Dokument ten należy przechowywać w aktach, aby w terminie późniejszym - po dokopaniu zakupu lub położeniu płytek - istniała podstawa do weryfikacji, czy sprzedany materiał rzeczywiście zgadzał się z tym, co zostało ustalone, Dla każdej właściwości, obok wartości zmierzonej, przy zastosowaniu metod opisanych w normach EN ISO, w specyfikacji technicznej podane się zwykle także zakres tolerancji (jeżeli istnieje) dla tej grupy EN ISO, do której dana płytka należy. Porównanie między wartością zmierzoną a wymaganą pozwala ocenić i od razu sprawdzić jakość produktu, czyli zgodność z normą. W tym zakresie należy przypomnieć, że normy EN ISO dotyczą wyłącznie 1 gatunku dla gatunków gorszych od pierwszego wymagania mogą być inne. 


powrót