Pełen asortyment znajdziesz w naszym salonie na ul. Głogowskiej 221 w Poznaniu

Płytki Łazienkowe

Poradnik

Właściwości chemiczne

Właściwości chemiczne

Właściwości te to odporność na działania niszczące lub plamiące, które mogą oddziaływać bezpośrednio na powierzchnie płytek. Właściwości chemiczne, których wartości podlegają pomiarom, to odporność na środki stosowane w gospodarstwie domowym, odporność na kwasy i zasady. 


W zakresie odporności na działanie substancji chemicznych spoistość warstwy powierzchniowej płytki odgrywa rolę niezwykle ważną, ponieważ im większa porowatość, tym większa płaszczyzna potencjalnego styku z czynnikiem agresywnym. Chodzi z jednej strony o to, że jak można się domyślać, płaszczyzna porowata łatwej wchłania pojawiającą się na niej substancje, a z drugiej - że same pory, ze względu na swój kształt, stanowią miejsca, w które substancja ta wnika, co może znacznie utrudniać usunięcie jej za pomocą nawet bardzo dokładnego mycia. 


Właściwości związane z bezpieczeństwem mówią w sposób szczególny o bezpieczeństwie użytkowania powierzchni pokrytych płytkami ceramicznymi - bezpieczeństwie, związanym z możliwością występowania nieszczęśliwych wypadków oraz bezpieczeństwie sanitarnym. Główną właściwością związaną z bezpieczeństwem jest odporność na poślizg, bardzo istotna w przypadku płytek, przeznaczonych jako materiał posadzkowy do określonych powierzchni zewnętrznych, publicznych i przemysłowych. Miarą odporności na poślizg jest współczynnik tarcia powierzchniowego (ryzyko poślizgu jest tym większe, im niższy jest współczynnik tarcia powierzchniowego). Wśród właściwości związanych z bezpieczeństwem należy też wymienić ilości uwalnianego ołowiu i kadmu (metale czasami wchodzące w skład szkliwa), które podlegają szczególnej kontroli w przypadku, jeżeli powierzchni są blaty kuchenne. 
 


powrót