Szybki kontakt

    SALON:      
    691-572-066
    pon-pt. 10-18, sob. 10-16
    salon@jumbopol.pl

     DZIAŁ INWESTYCJI:
     601-586-464
     biuro@jumbopol.pl

     sklep internetowy:
     esklep@jumbopol.pl
       www.jumbopol.pl


Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach w naszym sklepie? Dopisz się!

Regulamin sklepu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.Sklep internetowy, zwany dalej „Sklepem” prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet dla Konsumentów oraz Przedsiębiorców, zwanych z osobna „Konsumentem” lub „Przedsiębiorcą” lub łącznie „Klientami”.

DEFINICJE

a/ konsument – osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą,

b/ przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, nabywająca towar w tym celu.

OFERTA FOTOGRAFICZNA

Prezentacja produktów w sklepie Płytki.com nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w sklepie internetowym. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. W/w rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec eSklepu. Opisy pochodzące ze stron producentów mogą zawierać błędy.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY, ZAPŁATA

1. Zamówienia przyjmowane są przez strony www.plytkilazienkowe.com.pl. Z chwilą przyjęcia zamówienia, Klient otrzymuje mailem potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informację o tym, że rozpoczęcie realizacji zamówienia nastąpi dopiero z chwilą otrzymania płatności za zamówiony towar.

2. Po złożeniu zamówienia Klient wpłaca kwotę w wysokości cena + koszt transportu na rachunek bankowy uwidoczniony na zamówieniu. Z chwilą wpływu zapłaty na rachunek bankowy Sklepu, Klient otrzymuje e-mailem potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży. Brak wpłaty ceny w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, traktowany jest jako rezygnacja Klienta z zawarcia umowy sprzedaży. Ceny mogą ulec zmianie ze względu na ciągłe wahania kursu euro oraz kosztu trasnportu. 

Za datę zapłaty ceny przez Klienta uważa się datę uznania rachunku bankowego Sklepu.

WYKONANIE UMOWY – DOSTAWA

1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towaru objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

2. Przy każdym towarze po przeliczeniu podany jest czas wykonania zamówienia. Jest to czas, który upływa od wpływu ceny na rachunek bankowy sklepu do wysłania zamówionych towarów ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie wykonania zamówienia wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych.

3. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (lub w Euro) i zawierają podatek VAT. Obowiazuje cena przy każdym towarze na dzien dokonanego przelewu bankowego.

4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. O gotowości Sklepu do wysyłki (wydania) towarów, Klient zawiadamiany jest e-mailem lub telefonicznie, a także uzgadniana jest data odbioru przesyłki przez Klienta.

6. Sposób dostawy towarów wybiera Klient w chwili składania zamówienia. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszty dostawy towarów realizowanej przez sklep określa cennik, a termin dostawy określa terminarz dostaw, dostępne w formularzu zamówienia.

6.1. Gdy Klient wybiera dostawę towarów realizowaną przez Sklep, uiszcza opłatę za dostawę towarów wraz z zapłatą ceny za towary.

7. Termin dostawy towarów = czas kompletacji zamówienia + czas przewozu.

7.1. Przesyłki dostarcza firma kurierska
7.2. Klient dokonuje rozładunku towarów we własnym zakresie.
7.3. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem kurier pozostawia awizo z informacją o braku możliwości dostarczenia przesyłki i numerem telefonu, pod którym Klient może uzgodnić warunki ponownej dostawy. Dodatkowo Klient ponosi koszty składowania towarów za okres powyżej 48 (czterdzieści osiem) godzin od dnia pozostawienia awizo przez kuriera.

SPRZEDAŻ PROMOCYJNA ORAZ WYPRZEDAŻE

1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i wykonywanie zamówień następuje według kolejności potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

2. * Do akcji promocyjnej " - 23% VAT"  zaliczają się tylko i wyłącznie oznaczone w ten sposób produkty.

REKLAMACJE

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są rękojmią za wady oraz odpowiedzialnością Sklepu za niezgodność towaru z umową. Dodatkowo towary objęte są gwarancją producentów w przypadkach, w których taka gwarancja jest udzielona.

2. Klient po otrzymaniu przesyłki sprawdza stan przesyłki (ew. uszkodzenia) i zgodność z dokumentem przewozowym (zamawiane towary i ich ilości). Wszelkie zastrzeżenia odnośnie stanu przesyłki MUSZĄ być opisane w protokole niezgodności lub na liście przewozowym w obecności kuriera i opatrzone jego podpisem - jest to warunek NIEZBĘDNY przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.

3, Załączenie wszystkich niezbędnych załączników.

Reklamacje składa się mailem : esklep@jumbpol.pl

wymagane informacje :

 • imię i nazwisko klienta (w tytule wiadomości konieczny dopisek:
  "REKLAMACJA" JAN KOWALSKI zam. nr XXXX
 • nr kontaktowy
 • nr zamówienia (w tytule wiadomości)
 • reklamowany towar/ilość sztuk do reklamacji
 • rodzaj wady ( uszkodzenie, pomyłka magazynu, niedobór, kalibracja/odcień, itp.)
 • oczekiwanie klienta (wymiana towaru/zwrot pieniędzy - dane do przelewu: nr konta, adres itp.)

wymagane załączniki :

 • skan protokołu reklamacyjnego sporządzonego w obecności kuriera i potwierdzonego jego podpisem*
 • formularz reklamacji/zwrotu*
 • zdjęcia reklamowanego towaru*
  (*WYMAGANE DO ROZPATRZENIA REKLAMACJI)

3. Wady jawne, należy zgłaszać przed ułożeniem, zabudowaniem, zamontowaniem, itp. w terminie 7 dni od daty dostawy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

4. Wraz z towarem i fakturą Klient otrzymuje w formie pisemnej istotne postanowienia umowy, regulamin zakupów, informację o istotnych właściwościach zakupionych towarów, cennik i terminarz dostaw towarów. Otrzymanie powyższych dokumentów Klient potwierdza u Kuriera.

5. Kalibrację i odcięń gwarantujemy w obrębie jednego indeksu towarowego.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje drogą mailową informację o faktycznych kosztach dostawy.
Przedpłata na konto wynosi 100% wartości dostawy

Standardowy czas dostaw produktów wynosi 3-7 dni robocze od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym.

Wszelkie dni wolne, soboty, niedziele, święta wydłużają czas dostawy.

Ze względu na szeroką ofertę w niektórych przypadkach czas oczekiwania na realizację dostawy może ulec wydłużeniu za co z góry przepraszamy. O faktycznym czasie dostawy poinformujemy drogą mejlową lub telefoniczną.

Czas dostawy towarów na specjalne zamówienie będzie określany indywidualnie.

Przesyłki dostarcza firma kurierska i czas dostawy zależy rónież od przewoźnika, rodzaju towaru, miejsca dostawy

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

7. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby FPH Jumbo-Pol Hanna Tatarkiewicz-Jeske , 60-111 Poznan, ul.Glogowska 221

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują przepisy niniejszej ustawy:
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176)

Logowanie